Home » Ubezpieczenia » Leasing jest popularny w całej Europie
ubezpieczenia

Leasing jest popularny w całej Europie

Andrzej Sugajski
Andrzej Sugajski

Andrzej Sugajski

Dyrektor generalny, Związek Polskiego Leasingu

Kto korzysta z leasingu w Europie, a kto w Polsce? Jak wynika z danych federacji Leaseurope, reprezentującej europejski rynek leasingu, w 2017 roku całkowita wartość nowych umów leasingowych zawartych w Europie wyniosła 384,1 mld euro¹, dzięki czemu europejski rynek leasingu odnotował +9,4 proc. dynamikę (w porównaniu do 2016r.).

Co istotne, ożywienie było widać we wszystkich kategoriach aktywów ruchomych, finansowanych przez europejskich leasingodawców. W 2017r. wartość umów odnoszących się do leasingu pojazdów osobowych wzrosła o +9,9 proc. (r/r), dynamika segmentu samochodów dostawczych wyniosła +7,9 proc., podczas gdy transakcje dotyczące maszyn i urządzeń przemysłowych osiągnęły +14,9 proc. wzrost r/r. Dobre wyniki były udziałem także leasingu komputerów i maszyn biurowych (+3 proc. r/r), a jedynie obszar leasingu nieruchomości odnotował ujemną 3,5 proc. dynamikę (r/r).

Biorąc pod uwagę wartość nowych kontraktów leasingowych, Polska należy obecnie do grona siedmiu najważniejszych europejskich rynków leasingu (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Rosja, Szwecja, Polska). Natomiast z punktu widzenia znaczenia leasingu w finansowaniu inwestycji Polska z udziałem 25,1 proc. plasuje się na bardzo wysokim szóstym miejscu w Europie. W 2017 roku średni udział leasingu w finansowaniu europejskich inwestycji wyniósł 18,6 proc.

Kto korzysta z leasingu w Europie, a kto w Polsce?

Europejskie firmy leasingowe w największym stopniu finansują pojazdy. Ich udział w rynku ruchomości wyniósł w 2017 roku 72,6 proc., przy czym niekwestionowanym liderem były pojazdy osobowe z 53,9 proc. udziałem w całym rynku ruchomości. W Polsce finansowanie pojazdów jest równie ważne (70,7 proc.), przy czym poszczególne części tego rynku, tj. samochody osobowe i pozostałe środki transportu drogowego są bardziej zrównoważone. Ich udziały w rynku leasingu ruchomości w Polsce wyniosły odpowiednio 38,2 proc. oraz 32,5 proc. W Europie, podobnie jak i w Polsce, drugą pozycję zajmują maszyny i urządzenia, przy czym w Polsce leasing tego typu przedmiotów cieszy się dużo większą popularnością. W Polsce udział maszyn i urządzeń w całym rynku ruchomości wyniósł 26,3 proc., przy średniej dla całego europejskiego rynku na poziomie 15,4 proc. Na dalszych miejscach znajdują się komputery oraz sprzęt biurowy, statki powietrzne, wodne i środki transportu kolejowego oraz inne ruchomości.

W Polsce firmy leasingowe finansują przede wszystkim działalność przedsiębiorstw. Według badań GUS (2017) oraz szacunków Związku Polskiego Leasingu w naszym kraju z usług firm leasingowych korzysta około 600 tys. firm. W innych europejskich krajach ważną grupę klientów firm leasingowych, obok przedsiębiorstw, stanowią także konsumenci oraz jednostki sektora publicznego.

Właściciele małych firm o leasingu

62 proc. małych firm aktualnie wykorzystujących leasing w swojej działalności twierdzi, że jest on elastyczniejszą formą finansowania niż kredyt (dla kredytu analogiczny wskaźnik wyniósł tylko 8 proc.). 59 proc. firm aktualnie wykorzystujących leasing uznało, że jest on tańszą formą finasowania niż kredyt (dla kredytu analogiczny wskaźnik wyniósł zaledwie 8 proc.). Takie wnioski płyną z badania zrealizowanego przez CBM INDICATOR, na ogólnopolskiej próbie firm o obrotach nie przekraczających 5 mln zł.

Leasing jest postrzegany jako bezpieczniejszy (uznaje tak 64 proc. aktualnie korzystających) i bardziej przyjazny dla przedsiębiorców niż kredyt (takie zdanie wyraziło 66 proc. małych firm). Dla kredytu te wskaźniki wyniosły odpowiednio 8 i 7 proc. Do najważniejszych czynników istotnych przy wyborze firmy leasingowej respondenci zaliczyli: ofertę cenową (73 proc. – oceniło, że miało to duży lub bardzo duży wpływ), otwartość na negocjacje (69 proc.) oraz szybkość podejmowania decyzji (67 proc.).


¹ Dane Leaseurope: Leaseurope Annual Survey 2017.
Next article