Home » Ubezpieczenia » Sytuacja na rynku leasingu
Ubezpieczenia

Sytuacja na rynku leasingu

samochód leasing
samochód leasing
Andrzej Sugajski

Andrzej Sugajski

Dyrektor Generalny ZPL

Dlaczego warto zainteresować się leasingiem?

Leasing jest zewnętrzną metodą finansowania, która pozwala użytkować lub nabyć firmowe auto, bez konieczności angażowania własnego kapitału. Dla firmy leasingowej przedmioty charakteryzujące się dużą płynnością w obrocie (takie jak samochody, środki transportu czy np. maszyny), są dobrym zabezpieczeniem transakcji, ograniczając zakres oczekiwanych dodatkowych gwarancji.

W sytuacji, kiedy przedsiębiorca chce sfinansować przedmioty łatwo zbywalne może liczyć na szybszą decyzję o finansowaniu i uproszczone procedury, które polegają na zmniejszeniu liczby i zakresu oczekiwanych dokumentów. Kolejną istotną cechą tej metody finansowania jest fakt, że przedmiot leasingu zarabia na siebie: przedsiębiorca płaci raty leasingowe w oparciu o przychody, jakie uzyskuje wykorzystując dane aktywo. Oba rodzaje leasingu tj. leasing operacyjny i finansowy przynoszą przedsiębiorcy odmienne korzyści, a funkcjonujący podział wynika z tego, która strona umowy jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu. W sytuacji, gdy uprawnionym do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy jest finansujący, transakcja ma charakter leasingu operacyjnego, natomiast jeśli uprawnionym do dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest korzystający, transakcja ma charakter leasingu finansowego.

Sytuacja na rynku leasingu

W 2020 r. branża leasingowa udzieliła łącznego finansowania o wartości 70,1 mld zł, przy dynamice rynku na poziomie -10,1 proc. (r/r.). Globalne spowolnienie odbiło się w wynikach polskich leasingodawców. Dynamika finansowania udzielonego przez branżę leasingową w pierwszej połowie 2019 r. wynosiła -24 proc. r/r, skumulowane dane sektora po trzecim kwartale wskazywały wynik na poziomie -15,5 proc. r/r, podczas gdy ostatnie trzy miesiące roku wyróżniły się 4,8 proc. wzrostem branży. Mimo dobrych wyników wypracowanych pod koniec ubiegłego roku, skumulowane dane branży leasingowej za 2020r. pokazują -10,1 proc. dynamikę rynku r/r.

W ramach segmentu pojazdów lekkich, który ma 47,5 proc. udział w rynku leasingu, w 2020 r. leasingodawcy sfinansowali pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t. o łącznej wartości 33,3 mld zł, co stanowiło wynik o 5,7 proc. niższy rok wcześniej. Segment pojazdów lekkich odnotował relatywnie dobry wynik w całym roku, pomimo 35,2-proc. spadku w II kw. 2020 r.

Zakupy aut osobowych (dynamika na koniec roku: -6,7 proc. r/r) zostały utrzymane m.in. dzięki subwencjom z Tarczy Finansowej 1.0. Subwencje zapewniły płynność przedsiębiorców oraz utrzymały zatrudnienie w firmach.

Na finansowanie pojazdów dostawczych i ciężarowych do 3,5 tony (dynamika na koniec roku wyniosła -0,3 proc. r/r) wpłynął zaś rozwój sektora e-commerce. W 2020 r. obserwowaliśmy także wyraźny wzrost średniej wartości kontraktu w zakresie finansowania pojazdów lekkich (szacowany na 8,9 proc. r/r.). W dużej mierze był on efektem ok. 10-proc. wzrostu cen nowych aut osobowych w Polsce.

Leasingodawcy pomagają

Przez ostatni rok branża leasingowa, odpowiadając na trudną sytuacje klientów, dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, proponowała różne formy wsparcia. Firmy leasingowe zmieniały harmonogramy spłat i odraczały spłatę rat leasingowych na okres od 3 do 6 miesięcy. Na początku 2021 roku sektor bankowy poinformował o wznowieniu „moratorium pozaustawowego”. Dlatego z możliwości odroczenia lub obniżenia spłaty rat leasingowych, obok klientów banków, znowu mogą skorzystać klienci firm leasingowych.

Next article